Deze gratis programma's veronderstellen:

bullet Windows computer met multimedia;
bullet Schermresolutie van 800x600 of hoger;


Educatief Grootte Omschrijving
WinPlantdownload

106447Mb

PDF

Wilt u wilde planten leren kennen? Of de wetenschappelijke of Friese namen oefenen? WinPlant heeft (voorlopig) 179 prachtige foto's van Teun Veldman aan boord. Als u (gratis) registreert, kunt u alle updates downloaden binnen het programma. De oefenvormen worden nog uitgebreid.
Versie 1.0.0.7: MaakPlant.exe toegevoegd; hierin kunt u editen en foutjes herstellen.
p.s. Vindt u fouten, dan graag melden!
p.s. Heeft u een eerdere versie geïnstalleerd, dan deze eerst wissen alvorens de nieuwe te downloaden!
p.s. Gratis registreren via winplant@jopsoft.nl (lukte eerder niet; foutje hersteld).
Voorlezendownload
23818Mb

Veelzijdig programma waarbij geschreven en gesproken tekst gesynchroniseerd wordt. Toepassingen:
- uitspraak van vreemde talen of dialecten
- extra hulp voor leeszwakke leerlingen
- karaoke

Diverse voorbeelden zijn bijgevoegd; opsturen van eigen probeersels wordt op prijs gesteld!
Met behulp van het bijgevoegde hulpprogramma Maak_Voorlezen.exe kunt u eigen toepassingen maken.

WinTafelsdownload

3617

PDF

Met WinTafels kunnen de leerlingen van de basisschool de tafels oefenen. WinTafels is eenvoudiger van opzet dan X-TAFELS en bovendien gratis.
X-REDACTIEdownload

10000Mb

PDF

Met X-REDACTIE kunnen leerlingen van groep 5 vraagstukjes oefenen. Een database van 90 sommen is beschikbaar. Het ligt in de bedoeling dat het programma uitgebreid wordt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Ook kunnen werkbladen gegenereerd worden (plus antwoordenblad)
X-SPELLINGdownload

477864MB

PDF

Met deze software oefenen leerlingen die extra oefening nodig hebben op eigen tempo met spelling. Het is een open programma dat op allerlei manieren is aan te passen (via de Instellingen). Het kan naast elke bestaande taalmethode worden gebruikt en zelfs met vreemde talen. 
U gebruikt de woordpakketten en dictees die het programma biedt of leest zelf de woordpakketten in van uw school of groep. Deze kunt u ook opnemen en door het programma laten uitspreken! Na het oefenen kan de leerkracht van elke leerling afzonderlijk de resultaten zien. Ook is het programma uitstekend te gebruiken voor dictees die leerlingen individueel doen als ze er aan toe zijn.
X-STIPdownload

6402MB

PDF

X-STIP is een rekenprogramma voor het basisonderwijs. Het is speciaal gemaakt om leerlingen te helpen die problemen hebben met de tafels der vermenigvuldiging.

X-TAFELSdownload

12706MB

PDF

X-TAFELS is een programma voor het basisonderwijs over de tafels van vermenigvuldiging (1 t/m 12). Uitgangspunt is dat het inzicht in de tafels aanwezig is. Het programma bevat dus geen animaties e.d. om de tafelproducten op allerlei verschillende manieren 'doorzichtig' te maken. Het programma is zo vormgegeven dat de leerling zich volledig kan concentreren op de oefenstof. Het geeft de RT'er of leerkracht een goed beeld van de resultaten van de leerling. Het programma is op een eenvoudige manier in te stellen op het niveau van de leerling.

WinSomdownload

 

11012MB

PDF

Dit programma is een windowsvervolg op het aloude DOS-programma JOPSOM.
Vooral het idee dat voor elke leerling maximaal 10 rekenopdrachten klaargezet konden worden, maakte het programma populair.
De leerkracht bepaalde het percentage goed gemaakte sommen dat bepalend is of de leerling naar de volgende opdracht mag of niet.
Op een overzicht was te zien hoever iedereen is.
Versie 3.0.0.5 bevat al 107 sommenbestanden.

Al deze mogelijkheden (en nog veel meer!) vindt u ook in WinSom.

WinRijkdownload

 

11084MB

PDF

WinRijk beoogt de woordenschat van onze taal te verrijken.
Met name uitdrukkingen en spreekwoorden.

Daarvoor werd ondermeer gebruik gemaakt van Het Spreekwoordenboek (D. Faber e.a. ISBN 902271487X) .
Dit prachtige boekje is helaas niet meer te koop...

In de bijgeleverde database staan 100 voorbeelden:
elk voorbeeld bevat
een Invulwoord
een Zin waarbij het invulwoord gebruikt wordt
een Uitleg van die zin
de database kan gewijzigd worden binnen het programma

Vanaf versie 3.0.0.0 gratis!

tempodownload

 

5127MB

PDF

U kunt dit remediërend rekenoefenprogramma onbeperkt proberen vanaf versie 2.0.0.0. Registreren kost slechts 10 euro maar is niet verplicht. Het programma is gebaseerd op de bekende 1 minuut test (T.T.R.) van Teije de Vos.

versie 2.0.0.1

 

288675MB

PDF

Versie 6.0.0.5 is nu te downloaden. Het programma is geheel herschreven en het aantal vogelsoorten is nu 249!
Geregistreerde gebruikers kunnen via Instellingen->Check deze versie ophalen.
Voor nieuwe gebruikers is de procedure als volgt (nieuw!):
1. Via deze link haalt u het programma en alle geluiden op; er zijn maar 9 vogelsoorten bij.
2. U vraagt een gratis code aan via winvogel@jopsoft.nl (graag naam vermelden waarop geregistreerd moet worden)
3. Bij het opstarten van de geregistreerde versie, kunt u alle aanwezige soorten downloaden

Het programma is in principe gratis en vrij te kopiëren. Dankzij onder meer Henk en Willy Dikkers zijn 249 prachtige vogelfoto's ter beschikking van het programma gesteld.

wingrafiek
1243kB Een eenvoudig programma om leerlingen van de bovenbouw een onderzoekje te laten doen en de resultaten vervolgens in een grafiek weer te geven.
Heeft u leuke ideetjes voor opdrachten, stuur ze a.u.b. op.
p.s. Om bij het Leraargedeelte te komen, tikt u het wachtwoord 'WinGrafiek' in.
win100

4369kB Ondanks het feit dat de rekendeskundigen het gebruik van het 100-veld verfoeien, wordt het nog veel gebruikt. JopSoft speelt hierop in door een geheel nieuwe uitgave van het bekende 100-veld.exe (Dos-programma) te ontwikkelen.
winsleep
18000kB Een taalspelletje. Woorden worden aangeboden met de letters door elkaar. Door te slepen moeten ze weer goed gemaakt worden. Aanwijzingen kunnen worden gegeven door plaatjes, geluiden of teksten. Zeer flexibel. Acht voorbeelden bijgevoegd.
windram
2630kB

De opvolger van Idioom. Een programma om kennis 'erin te drammen'. Heel geschikt voor het aanleren van woordjes in een vreemde taal.

winbreuk
18037kB
Op een speelse manier maakt de leerling kennis met het begrip breuk. Tien soorten opdrachten met een totaal van 37 opdrachten passeren de revue. De resultaten worden opgeslagen.

winzin

5952 kB De opvolger van het onvolprezen DOS-programma Hussel. Zinsdelen kunnen worden gecombineerd tot allerlei zinnen. Binnen het programma kunnen de zinnen zelf worden gemaakt. Ook het uitspreken van zinnen wordt ondersteund.

windoe

16255 kB Een programma waar de gebruiker mondelinge instructie krijgt en allerlei windows-vaardigheden oefent: invoeren gegevens, kleur zoeken, lettertype veranderen, maximaliseren enz. Nu al 20 handelingen ingebouwd; wellicht later meer. Wie ideen heeft, kan ze naar ons mailen!
winrekenblad
3041 kB Op veler verzoek een sommengenerator voor plus-, min-, keer- en deelsommen. U kunt plaatjes toevoegen (daardoor een groot bestand geworden) en het logo van uw school. Sommen onder de 1000 worden gemaakt; 20 variaties mogelijk.
winhoofd
1963 kB In WinHoofd moet de leerling in een tekst zonder leestekens en hoofdletters door aanklikken alle leestekens en hoofdletters herstellen. Werkbladen met antwoordbladen kunnen gegenereerd worden. Voorbeelden van lesjes zijn bijgevoegd. Eigen lesjes kunnen in het programma eenvoudig gemaakt worden.
wincapito
 
2853 kB In WinCapito worden uitdrukkingen en zegswijzen geoefend. De leerling kan uit 4 zinnen kiezen waarvan er n goed is. Er is een bestand met 70 voorbeelden bijgevoegd. Druk in de lijst met uitdrukkingen op de rechtertoets om te kunnen toevoegen of bewerken! "WinCapito" is het wachtwoord om bij de instellingen te komen.
winpizza
 
7617 kB WinPizza is een speels breukenprogramma. De leerling moet een stuk pizza opdienen. Wellicht worden in de toekomst meer opties toegevoegd. Graag laten weten of u het programma nuttig vindt.
winklank
 
13034kB Winklank is een spellingprogramma om leerlingen te laten ervaren (veel auditief) wat lange en wat korte klanken zijn. Problemen als ba-len en ba-llen (nee, geen fout: het gaat hier over klankstukken!) worden geoefend. Sluit naadloos aan bij de spellingregels zoals die in o.a. TaalJournaal gehanteerd worden. Door het bijvoegen van 80 woordjes met CD-kwaliteit is het bestand zo groot geworden....
Dus: echt iets voor de breedbandgebruikers onder ons...

winflitslesjes

17554kB

Enkele voorbeelden van WinFlits-lesjes.
ps Lesjes gemaakt voor WinDictee en WinSpelling kunnen ook in WinFlis gebruikt worden!

winflits
 
94618 kB WinFlits werkt nauw samen met bestanden die bij WinDictee horen (zie voorbeelden 1 en voorbeelden 2). Ook wordt verondersteld dat met Leerlingenlijsten wordt gewerkt. In WinFlits worden woorden even (instelbaar van 1 t/m 10 seconden) getoond; daarna moet het woord worden nagetikt. Uitermate geschikt voor spellingzwakke leerlingen.
Intussen zijn meerdere gebruikers bezig woordpakketten samen te stellen; mail als u belangstelling hebt....
Versie 3 beschikbaar; spellingpakket voor groep 8 bijgevoegd (vandaar een groot bestand!).
winklok

5167 kB Met WinKlok kunt u leren klokkijken; WinKlok instrueert met geluidsbestanden; alle bekende oefensoorten instelbaar; promoveren/degraderen mogelijk. Nieuwsgierig geworden? Probeer eens....
p.s. Het setupbestand is groot geworden door de 12 achtergrondplaatjes...

winvul

2868 kB WinVul wordt in navolging van het DOS-programma VUL een taalprogramma waarbij de leerlingen weggelaten stukjes tekst van een bepaald spellingprobleem kunnen invullen. Wie helpt mee speciale vullesjes te ontwikkelen!

winwoord

3394 kB WinWoord is groot omdat er 222.000 woorden ingebouwd zijn. Het is verder een simpel programma, bedoeld om snel een bepaalde woordenlijst te maken. Vooral handig voor leerkrachten die b.v. een lijst willen maken met woorden waarin "heid" voorkomt, of "au".... De lijst kan worden uitgeprint.

windictee

4162kB De leerlingen krijgen een zin voorgeschoteld waar een woord is weggelaten. Dat woord krijgen ze te horen en moeten het daarna intikken. Lesjes kunnen binnen het programma worden gemaakt; voor de bijbehorende geluiden is een microfoon vereist. Het leraarsgedeelte is beveiligd met het wachtwoord "WinDictee" (let op de  TWEE hoofdletters!); de lesjes kunnen vanaf een andere folder dan de huidige folder ingelezen worden (CD?). Dit programma is uitermate geschikt om in een netwerk te draaien.
voorbeelden1
263kB Twee voorbeeldlesjes: n met een "Frysk leske" en n met een "English Example": Inderdaad: WinDictee is zeer geschikt om vreemde talen te oefenen! Let op: windictee moet eerst genstalleerd worden!
voorbeelden2
575kB Twee lesjes vanuit TaalJournaal om de werking van WinDictee te illustreren; let op: dit zijn slechts voorbeelden die zonder windictee niet werken! Wie op school TaalJournaal gebruikt, kan via e-mail informatie krijgen waar meer lesjes te krijgen zijn!

winveel

1939 kB De leerlingen leren de notatie van grote getallen (tot een miljoen); wachtwoord is "WinVeel" (let op de 2 hoofdletters);

winalfa

905 kB WinAlfa is een  programma om het alfabetiseren te oefenen. Bij de Instellingen kom je met het wachtwoord "WinAlfa" (let op de hoofdletters). 
4070kB De leerlingen horen een tafelsom en moeten het antwoord intikken. Er kan worden geoefend of getoetst. Bij de instellingen kan worden gekozen uit de tafels 1 t/m 20 en nog uit de tafels van 50 en 100. Het leraarsgedeelte is beveiligd me het wachtwoord "WinKeer" (let op de hoofdletters!).

De programma's worden in Borland Builder C++ gemaakt; ze worden meestal verspreid als zelfinstallerend exe-bestand inclusief een UnInstall en een HelpBestand. 

Deze programma's werken uitstekend in een netwerk (LAN). TIP: zet de leerlingenlijsten op de server en de resultaten komen daar ook automatisch te staan.

terug